Νευροαισθητήρια Βαρηκοϊα

Η νευροαισθητήρια απώλεια ακοής οφείλεται στην απουσία ή την καταστροφή αισθητηρίων κυττάρων (τριχοειδή κύτταρα) στον κοχλία και είναι συνήθως μόνιμη. Γνωστή και ως βαρηκοΐα αντιλήψεως, η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα μπορεί να είναι ήπια, μέτρια, σοβαρή ή βαριά.

Η ήπια έως σοβαρή νευροαισθητήρια απώλεια ακοής μπορεί να αντιμετωπιστεί με ακουστικά βαρηκοΐας ή με εμφύτευμα μέσου ωτός. Τα κοχλιακά εμφυτεύματα είναι συνήθως η λύση για σοβαρή ή βαριά απώλεια ακοής.

Ορισμένα άτομα έχουν νευροαισθητήρια απώλεια ακοής μόνον στις υψηλές συχνότητες, δηλαδή “μερική κώφωση“. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η βλάβη περιορίζεται στα τριχοειδή κύτταρα στη βάση του κοχλία. Στην ανώτερη περιοχή του κοχλία, στην κορυφή του, τα τριχοειδή κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία τω χαμηλών συχνοτήτων παραμένουν ανέπαφα. Η συνδυασμένη ηλεκτρική και ακουστική διέγερση, ή EAS, αναπτύχθηκε ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις.

Αν θέλετε να σας καλέσουμε:

  Υπηρεσίες

  • Δωρεάν  παρακολούθηση της εξέλιξης της ακοής σας

  • Δωρεάν  τεχνική μέτρηση της ακοής σας

  • Εγγύηση 

  • Μπαταρίες 

  • Σέρβις 

  Ακοή ακουστικά βαρηκοΐας στου Ζωγράφου