Βαρηκοΐα είναι  η  πτώση της ακοής και είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα υγείας. Μπορεί να συμβεί στον καθένα και σε κάθε ηλικία. Μερικοί  γεννιούνται βαρήκοοι ενώ άλλοι πάσχουν από βαρηκοΐα συνήθως με το πέρασμα της ηλικίας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα που συναντάνε στην καθημερινότητα τους οι άνθρωποι με βαρηκοΐα.

  • Τηλεόραση: την βάζετε πιο δυνατά και αν σας μιλήσει κάποιος ενώ βλέπετε τηλεόραση δεν το καταλαβαίνεται
  • Αν σας μιλήσει κάποιος από άλλο δωμάτιο η από κάπου που δεν βλέπετε το στόμα επίσης δεν τον καταλαβέντετ
  • Αν είστε με το κινητό σε ένα δρόμο που έχει πολύ κόσμο δυσκολεύεστε να ακούσετε
  • Όταν χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού
  • Όταν περπατάτε στο δρόμο δυσκολεύεστε να ακούτε τα αυτοκίνητα
  • Τέλος όταν είστε στην εκκλησία , στο καφενείο ,στην τράπεζα

Τα ακουστικά βαρηκοΐας μας παρέχουν ασφάλεια και φτάνουν την ακουστική ικανότητα σε πολύ καλά επίπεδα.