• Έγκαιρη μετά την διάγνωση ,εφαρμογή ακουστικού.
  • Τη σωστή ενημέρωση.
  • Τη σωστή επιλογή του ακουστικού ,εφαρμογή και ρύθμισή του
  • Την ηλικία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χρήστη
  • Το τύπο και το βαθμό βαρηκοΐας.
  • Τη μονόπλευρη ή αμφίπλευρη εφαρμογή
  • Τη σωστή χρήση και συντήρησή του
  • Την προσαρμοστικότητα του βαρήκοου( 4 εβδομάδες)
  • Το συγγενικό και κοινωνικό περιβάλλον